Μισσός Βλάσης

Ο Βλάσης Μισσός εργάζεται ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει διδακτορικό τίτλο από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής, φτώχειας και ανισοτήτων.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο