Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα από το 2010-2017 και η γεωγραφική κατανομή της.

14/05/2018

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί με την παρούσα έκδοση τη σκιαγράφηση μέσω διαγραμμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας στην Ελλάδα συνολικά και ανά Περιφέρεια, όσον αφορά τη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και την ανεργία, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξή τους κατά την περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2010 έως το 2017.
Για την παραγωγή των διαγραμμάτων αξιοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν ως πηγές δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία του ΟΑΕΔ, οι μηνιαίες εκθέσεις καθώς και τα ετήσια ειδικά τεύχη του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του ΣΕΠΕ του Υπουργείου Εργασίας.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε: Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα 2010 – 2017

Επεξεργασία, επιμέλεια: Γιώργος Κρητικίδης