Η βάση δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα παρέχει ενημερωτικό υλικό για θέματα που αφορούν την άσκηση επαγγέλματος. Ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για τις εξετάσεις που αφορούν την απόκτηση συγκεκριμένης άδειας, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τη σχετική νομοθεσία και το πλήρες κείμενο των αντίστοιχων ΦΕΚ. Η βάση μέχρι σήμερα περιέχει ένα σημαντικό αριθμό νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που εποπτεύονται από τα αρμόδια υπουργεία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση πατήστε εδώ.

Για όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης, η βάση είναι διαθέσιμη εδώ.