Μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αργείτης Γεώργιος

Συντονιστές Ομάδων Έρευνας:

Αργείτης Γεώργιος

Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Συντονιστές Ομάδων Έρευνας:

Αργείτης Γεώργιος