Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα 2010 – 2020 και η γεωγραφική κατανομή της

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την παρούσα έκδοση επιχειρεί την αποτύπωση της τρέχουσας πραγματικότητας στην Ελλάδα της μισθωτής απασχόληση στην ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και την ανεργία. Η διαχρονική εξέλιξη των εν λόγω μεγεθών για το Σύνολο της χώρας και για τις Περιφέρειες εξετάζεται από το 2010, ενώ για τις […]

Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα από το 2010-2017 και η γεωγραφική κατανομή της.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί με την παρούσα έκδοση τη σκιαγράφηση μέσω διαγραμμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας στην Ελλάδα συνολικά και ανά Περιφέρεια, όσον αφορά τη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και την ανεργία, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξή τους κατά την περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2010 […]

Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα από το 2010-2016 και η γεωγραφική κατανομή της.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί με την παρούσα έκδοση τη σκιαγράφηση μέσω διαγραμμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας στην Ελλάδα συνολικά και ανά Περιφέρεια, όσον αφορά τη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και την ανεργία, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξή τους κατά την περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2010 […]

Οι δείκτες φτώχειας στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν ραγδαία με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και την εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας

Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν από το 2010 στην Ελλάδα οδήγησαν σε δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στη χώρα. Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας (που αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου εισοδήματος των κατοίκων της […]

Η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15

Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (έρευνα του 2012), η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15 (23,1%) μετά την Ισπανία. Υψηλά ποσοστά φτώχειας καταγράφηκαν επίσης στις υπόλοιπες χώρες της νοτίου Ευρώπης (Ιταλία και Πορτογαλία). Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας εμφανίζουν οι χώρες που έχουν αναπτύξει σοσιαλδημοκρατικό ή συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. […]

Εντείνεται η ανισότητα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Τα 5/10 περίπου των κατοίκων της Ελλάδας αντιμετωπίζουν συνθήκες διαβίωσης αντίστοιχες με αυτές του φτωχότερου 1/10 του πληθυσμού της Δανίας

  Οι περισσότερες αναλύσεις, όπως και οι επίσημες συγκρίσεις του ποσοστού φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στηρίζονται σε εθνικές γραμμές σχετικής φτώχειας, δηλαδή στον προσδιορισμό του ορίου της φτώχειας με βάση το εισόδημα της κάθε χώρας. Οι γραμμές αυτές φτώχειας δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες διαφορές στο ύψος τους μέσου εισοδήματος μεταξύ των χωρών, […]