Αποτύπωση της μισθωτής εργασίας και της ανεργίας στην Ελλάδα 2010 – 2020 και η γεωγραφική κατανομή της

09/04/2021

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την παρούσα έκδοση επιχειρεί την αποτύπωση της τρέχουσας πραγματικότητας στην Ελλάδα της μισθωτής απασχόληση στην ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και την ανεργία. Η διαχρονική εξέλιξη των εν λόγω μεγεθών για το Σύνολο της χώρας και για τις Περιφέρειες εξετάζεται από το 2010, ενώ για τις Περιφερειακές Ενότητες από τον Απρίλιο του 2013.

Για την παραγωγή των συμπερασμάτων και των διαγραμμάτων αξιοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν ως πηγές δεδομένων, τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την ανεργία του ΟΑΕΔ, οι εξαμηνιαίες & ετήσιες μελέτες του ΟΑΕΔ για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, οι μηνιαίες εκθέσεις καθώς και τα ετήσια ειδικά τεύχη του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Επεξεργασία, επιμέλεια: Γιώργος Κρητικίδης