Δραματική αύξηση των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα

01/08/2014

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων διαχωρίζεται σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους. Η δεύτερη κατηγορία, που απεικονίζεται στο διάγραμμα, αφορά όλους όσοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες. Όπως παρατηρούμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο πληθυσμός των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα διατηρούνταν σχετικά σταθερός (περίπου στις 290 χιλ. άτομα). Η μικρή κάμψη που παρουσίασε ο αριθμός τους μετά το 2006 αναστράφηκε σύντομα, με την έναρξη της ύφεσης. Το 2011 και το 2012 η αύξηση των μακροχρόνια ανέργων ήταν ραγδαία, από 283 χιλ. σε 715 χιλ. άτομα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η έμφυλη διάσταση των μακροχρόνια ανέργων. Την περίοδο 2000-2009 ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων γυναικών ήταν σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο των ανδρών, γεγονός που είναι ενδεικτικό της επισφαλούς θέσης των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Ως αποτέλεσμα της κρίσης και της επιδείνωσης των συνθηκών απασχόλησης, απ’ το 2010 ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων ανδρών αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό απ’ αυτόν των γυναικών. Αυτό εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στην ταχύτερη συρρίκνωση των παραδοσιακά ανδροκρατούμενων κλάδων, όπως αυτός των κατασκευών και της μεταποίησης. Έτσι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις που αφορούν το έτος 2012, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων ανδρών βρίσκεται πλέον σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα με εκείνον των γυναικών.