Εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεταβλητών στην Ελλάδα σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2010-2021 

19/04/2024

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την παρούσα έκδοση επιχειρεί την αποτύπωση της εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεταβλητών σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2010–2021.

Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι η αποτύπωση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης με την εφαρμογή των μνημονίων καθώς και η περίοδος της πανδημίας λόγω Covid-19, στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες  της Χώρας.

Οι βασικές οικονομικές μεταβλητές που θα εξετασθούν είναι: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και οι Επενδύσεις. Επίσης θα εξετασθεί, ο πληθυσμός ο οποίος προκύπτει από την διαίρεση των δύο οικονομικών μεταβλητών [ΑΕΠ/ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ] και η Απασχόληση.

Για την παραγωγή των συμπερασμάτων και των διαγραμμάτων αξιοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν ως πηγές δεδομένων τα στοιχεία των βασικών οικονομικών μεταβλητών της ΕΛΣΤΑΤ από τους περιφερειακούς λογαριασμούς ενώ για την Απασχόληση στις Περιφέρειες, οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού Β΄ τριμήνου.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Επεξεργασία, επιμέλεια: Γιώργος Κρητικίδης