Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 58
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2020

Aπασχόληση, διανομή εισοδήματος και βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς

Η μετάβαση τη ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα πρέπει να στηριχτεί στην αύξηση του όγκου και της ποιότητας της απασχόλησης. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο: Πρώτον, να μετασχηματιστεί το παραγωγικό και το μακροοικονομικό σύστημα με τρόπο κατά τον οποίο διατηρήσιμες ροές εισοδήματος και ρευστότητας θα στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεύτερον, να δημιουργηθούν διατηρήσιμες συνθήκες εφοδιασμού των πολιτών με αγαθά και υπηρεσίες που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη και αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Αυτοί οι πυλώνες με τη σειρά τους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος παραδείγματος οικονομικής πολιτικής και κυρίως την αποδέσμευσή του από τα παραδοσιακά μεγέθη μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπως το ΑΕΠ, και την υιοθέτηση πιο σύνθετων δεικτών μέτρησης της ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς.