Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 28
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2013

Συγγραφείς: Βαρουφάκης Γιάνης Κουτσοπέτρος Χρήστος

Δελτίο κρίσης: Σεπτέμβριος 2013

Το παρόν Δελτίο αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομικής κρίσης για τον Σεπτέμβριο του 2013. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις για έναν ακόμη μήνα ενισχύεται η εκτίμησή μας ότι η κρίση που εξετάζουμε είναι πρωτίστως συστημική και ευρωπαϊκή και δευτερευόντως ελληνική. Οι όποιες λύσεις τελικά προκριθούν θα πρέπει να στηρίζονται σε αυτήν τη βάση.

Ακόμη και αν το ΔΝΤ, μετά τη λανθασμένη αρχική του εκτίμηση, έδειξε κάποια στιγμή να αντιλαμβάνεται το πραγματικό πρόβλημα υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη γραμμή (στα πλαίσια του ρόλου του), η Γερμανία αλλά και η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν δείχνουν να μετανοούν και, κυρίως, να είναι διατεθειμένες να αλλάξουν την ισχύουσα πολιτική.