Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 9
Εκδόθηκε: Αύγουστος 2015

Εργατικό κίνημα και συνδικαλιστική δράση στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα (1900-1912)

Επειδή η μελέτη της ιστορίας γίνεται με σκοπό να αποφευχθούν λάθη στο μέλλον, η ανασυγκρότηση του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μη λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια εμπειρία του παρελθόντος. Υπό αυτή την έννοια, κρίναμε σκόπιμη την ανίχνευση αυτής της εμπειρίας μέσα από τη μελέτη της Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη. Η ανάπτυξη του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος στις αρχές του 20ού αιώνα, και συγκεκριμένα το παράδειγμα της δημιουργίας της Φεντερασιόν το 1909, έχει ιστορικές αναλογίες με την εποχή μας και μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την ανασυγκρότηση και τη δράση των συνδικάτων.

Η κατάσταση του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα –από οργανωτική, πολιτική και ιδεολογική άποψη– έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Αυτό έδειξε και η αδυναμία του να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη λεηλασία των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων από την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων. Η ανάγκη συνεπώς για μια ολική επαναφορά των εργατικών αγώνων στο προσκήνιο, προκειμένου οι δυνάμεις της εργασίας να μπορέσουν να βάλουν φραγμό στη συνέχιση της κοινωνικής καταστροφής στη χώρα μας, είναι υπαρκτή.

Όμως, η ανασυγκρότηση του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς επίσης και η αναβάθμιση του περιεχομένου της συνδικαλιστικής παρέμβασης και διεκδίκησης επιδέχεται πλέον και νέες μορφές οργάνωσης του κόσμου της εργασίας. Και εδώ η ιστορική εμπειρία, στην προκειμένη περίπτωση της Φεντερασιόν, είναι απαραίτητη. Διότι η ανασυγκρότηση της εργατικής τάξης και των συνδικάτων σημαίνει αξιοποίηση όλων των μορφών και των εμπειριών, τόσο του παρελθόντος όσο και των σύγχρονων.