Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 7
Εκδόθηκε: Απρίλιος 2014

Συγγραφείς: Αδάμ Σοφία Αντωνοπούλου Ράνια Παπαδημητρίου Δημήτρης

Η πρόταση της εγγυημένης απασχόλησης για την Ελλάδα: Απαντήσεις σε παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις

Το συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Ανταποκρινόμενοι στην Πρόκληση της Ανεργίας: Η Πρόταση της Εγγυημένης Απασχόλησης για την Ελλάδα», που εκπόνησε το Levy Institute σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στοχεύει αφενός να αποσαφηνίσει σημεία της μελέτης τα οποία έχουν παρερμηνευτεί και έχουν αναδειχθεί με λανθασμένο τρόπο από τα ΜΜΕ και αφετέρου να απαντήσει σε επιχειρήματα που στέκονται κριτικά σε επιμέρους πτυχές της πρότασης εγγυημένης απασχόλησης.