Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 44
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2015

Κοινωνικά ιατρεία στην Ελλάδα της κρίσης: Η εμπειρία της παροχής υπηρεσιών υγείας όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας υποχωρεί

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε αναφορικά με την ανάδυση των Κοινωνικών Ιατρείων (ΚΙ). Τα ΚΙ εμφανίστηκαν στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της κρίσης και την υιοθέτηση μέτρων λιτότητας στο πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους θεσμούς (ΕΚΤ, ΕΕ και ΔΝΤ). Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου των ΚΙ στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της κρίσης και της συρρίκνωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Λόγω του πλουραλισμού των ΚΙ αναφορικά με ένα πλήθος παραμέτρων (π.χ. θεσμική μορφή, αξιοποίηση πόρων, εσωτερική λειτουργία), η παρούσα μελέτη στοχεύει επίσης να αναδείξει ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας τους με βάση τον τύπο της ιδρυτικής ομάδας που πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία τους.