Σειρά:
Αριθμός: 7
Εκδόθηκε: Ιανουάριος 2023

Μεταξύ Γενεύης (1951), Δουβλίνου (2003) και Κοινού Ανακοινωθέντος ΕΕ-Τουρκίας (2016): Το προσφυγικό στο μεταίχμιο

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 7o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Μεταξύ Γενεύης (1951), Δουβλίνου (2003) και Κοινού Ανακοινωθέντος ΕΕ-Τουρκίας (2016): Το προσφυγικό στο μεταίχμιο» του 7ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Μετανάστες – Πρόσφυγες και Εργασία» με εισηγητή τον Δημήτρη Χριστόπουλο, Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Καθηγητή Πολιτειολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Ο τρόπος διαχείρισης των προσφυγικού φαινομένου πλέον έχει αλλάξει. Από το παράδειγμα της Συνθήκης της Γενεύης που σήμαινε κοινωνική ένταξη για τους πρόσφυγες και ανοχή στους αιτούντες άσυλο, περάσαμε στον Κανονισμό του Δουβλίνου που ισοδυναμεί με επιστροφή των αιτούντων άσυλο στην πρώτη χώρα υποδοχής στην ΕΕ και κατόπιν στο Κοινό Ανακοινωθέν ΕΕ-Τουρκίας που ουσιαστικά δημιουργεί buffer states στις παρυφές της ΕΕ, μεταξύ των οποίων κατεξοχήν η Ελλάδα. Ποια τα χαρακτηριστικά και ποιες οι προκλήσεις για το νέο καθεστώς ειδικά για τη χώρα μας;

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».