Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 50
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2020

Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου: Τα επίμαχα πεδία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και το ευρωπαϊκό περιβάλλον

Στη μελέτη αυτή, με αφορμή τα βασικά θέματα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου, αναλύονται τρία βασικά πεδία των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας: α)η συλλογική διαπραγμάτευση και η επίλυση των εργατικών διαφορών, β)η απεργία και γ)η προστασία των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις. Η ανάλυση των πεδίων αυτών επιχειρείται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη των ρυθμίσεων που θεσπίζονται στην ελληνική νομοθεσία από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα. Δεύτερον, η έμφαση δίνεται στις απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο περιβάλλον των πολιτικών λιτότητας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την τυπική έξοδο από τα Μνημόνια. Τέλος, τρίτον, οι αλλαγές τοποθετούνται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο των πολιτικών για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις με σκοπό την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις αντίστοιχες εξελίξεις στις υπόλοιπες χώρες-μέλη.