Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 1
Εκδόθηκε: Απρίλιος 2010

Προτάσεις της ΓΣΕΕ για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος

Η ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης, καταθέτει τις προτάσεις της για τη διαμόρφωση ενός προοδευτικού, δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού συστήματος, με αποκλειστικό στόχο την προάσπιση και την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των μισθωτών και των συνταξιούχων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.