Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 12
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2014

Συγγραφείς: Kim Kijong Masterson Thomas Αδάμ Σοφία Αντωνοπούλου Ράνια Παπαδημητρίου Δημήτρης

Συνοπτική παρουσίαση της μελέτης «Responding to the Unemployment Challenge: A Job Guarantee Proposal for Greece»

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που ανέλαβε το 2013 και ολοκλήρωσε το 2014 το Levy Economics Institute σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης στην Ελλάδα για την άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός της έκθεσης είναι να κάνει γνωστά στο ευρύ κοινό και στους φορείς άσκησης πολιτικής τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης αναφορικά με τα μακροοικονομικά αποτελέσματα και την επίδραση στην απασχόληση που θα είχε σε διάφορες κλίμακες εκτέλεσής του η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι να στρέψει την προσοχή στο πρόβλημα της επιδεινούμενης ανεργίας, προκειμένου να υπάρξει μια κριτική επανεξέταση της συνεχιζόμενης από το 2010 μακροοικονομικής πολιτικής λιτότητας.

Το πλήρες κείμενο στα Αγγλικά διαθέσιμο εδώ.