Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 19
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2020

Το όριο της (απόλυτης) φτώχειας στην ελληνική οικονομία – Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση

Το παρόν κείμενο πολιτικής βασίζεται σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες σχετικές μελέτες και επιχειρηματολογεί σε διάφορα επίπεδα για την ανάγκη συνέχειας, επικαιροποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας και εξειδίκευσης των ερευνητικών προσπαθειών για την κατασκευή ενός «τυπικού προϋπολογισμού» ή «προϋπολογισμού βασικών αναγκών» χρήσιμου για τον καθορισμό του ορίου της (απόλυτης) φτώχειας στη βάση της (μη) ικανοποίησης των αναγκών (βασικών και κοινωνικών), όπως αυτή ορίζεται εδώ. Η προσέγγιση αυτή της φτώχειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους κρίσης όπου γίνονται φανερά τα μειονεκτήματα της ευρέως διαδεδομένης προσέγγισης της σχετικής φτώχειας. Η έστω και μη ολοκληρωμένη εκτίμηση του ορίου της απόλυτης φτώχειας  που περιέχεται εδώ προϊδεάζει για μια συνολική εκτίμηση που θα αποτυπώσει και θα μεταφέρει πιστά την έκταση και τη σοβαρότητα του φαινομένου. Έτσι, θα είναι πιο πιθανό να οδηγήσει τεκμηριωμένα σε προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θα αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πραγματικό πρόβλημα της φτώχειας και τις συνέπειές του στον βαθμό που υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική πίεση και η σχετική πολιτική βούληση.