Τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της κρίσης παρουσιάστηκε αύξηση στο ποσοστό φτώχειας των ανέργων και των συνταξιούχων

01/08/2014

Το ποσοστό φτώχειας των ανέργων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 37,9% το 2008 σε 45,8% το 2011. Η επιδείνωση αυτή είναι αποτέλεσμα δύο σημαντικών μεταβολών: Πρώτον, της αύξησης της ανεργίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι άνεργοι να διαμένουν πλέον σε νοικοκυριά με λιγότερους ή και κανέναν εργαζόμενο, κάτι το οποίο επηρέασε αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημά τους και, δεύτερον, της σημαντικής περικοπής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο δίνεται μόνο σε βραχυχρόνια ανέργους. Στην πτώση των εισοδημάτων των νοικοκυριών με ανέργους συνέτεινε βεβαίως και η μείωση των μισθών και των συντάξεων των υπόλοιπων μελών. Η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας, που συνέχιζε την ανοδική της πορεία κατά τη διάρκεια του 2013, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ποσοστού φτώχειας των ανέργων. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ήδη από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της κρίσης αυξάνεται ο κίνδυνος φτώχειας που αντιμετωπίζουν, ανακόπτοντας την τάση που είχε καταγραφεί το διάστημα πριν από το 2008, όταν υπήρξε σταδιακή μείωση στο ποσοστό φτώχειας της συγκεκριμένης ομάδας. Κατά το 2011, το ποσοστό συμμετοχής των συνταξιούχων στον φτωχό πληθυσμό είναι αισθητά μειωμένο, αλλά κάτι τέτοιο οφείλεται κυρίως στη δραματική πτώση που υπέστη το κατώφλι φτώχειας στην Ελλάδα.