Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία

01/08/2014

Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας μετά το ξέσπασμα της κρίσης και κυρίως έπειτα από την εφαρμογή των αλλεπάλληλων προγραμμάτων δημοσιονομικής λιτότητας. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2010 έως τις αρχές του 2012 το εν λόγω ποσοστό εκτοξεύτηκε από το 11,2% στο 21,9%, ενώ κατά το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 26%, το υψηλότερο της μεταπολιτευτικής περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο η ΕΕ-15 έχει επιβαρυνθεί συνολικά με 4 ποσοστιαίες μονάδες (από 7% σε 11%). Από το 2ο τρίμηνο του 2009 και μετά, η Ελλάδα αποκλίνει με αύξοντα ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως δείχνουν και οι γραμμές τάσεως των δύο μεγεθών, στην Ελλάδα η επιτάχυνση του ποσοστού ήταν ραγδαία και εμμένουσα σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση στην ΕΕ-15. Ως αποτέλεσμα, η μεταξύ τους «ψαλίδα» διευρύνεται συνεχώς, με την Ελλάδα να παρουσιάζει στα μέσα του 2012 υπερδιπλάσια ποσοστά ανεργίας από αυτά στην ΕΕ-15. Τις αρνητικές αυτές επιδόσεις έρχεται να συμπληρώσει και το γεγονός ότι στο τέλος του 2012 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ξεπέρασε κι εκείνο της Ισπανίας, χώρα η οποία έχει στιγματιστεί από τη διαχρονικά υψηλή ανεργία.