Αρανίτου Βάλια

Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.

Σπούδασε οικονομικά και πολιτική επιστήμη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine στο Παρίσι. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι θεσμοί και το σύστημα κοινωνικής εκπροσώπησης,  η ταξική ανάλυση, η οργάνωση της εργασίας/οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος, οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις οικονομίας και δημοκρατίας καθώς και οι πολυσήμαντες όψεις της μικρής επιχειρηματικότητας.  Από το 2008 είναι επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ, του ερευνητικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές επιτροπές. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, ενώ έχει συγγράψει τα ακόλουθα βιβλία:

Retailing. Ιστορία, οικονομία και μετασχηματισμοί στο λιανικό εμπόριο, Αθήνα, Economia, 2021.

Peak level social dialogue and Covid-19: The European experience, the Greek case, (με Χ. Γούλα), Γενεύη, ILO, 2021.

Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των ΜμΕ Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με Αντώνη Αγγελάκη, Γιώργο Ιωαννίδη και Μιχάλη Νικολακάκη, Αθήνα, Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, 2021.

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων: Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας, Θεμέλιο, Αθήνα 2018.

Η συλλογική εκπροσώπηση των εμπόρων: Από τον 19ο αιώνα στην ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τον καθηγητή Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, Αθήνα, Απρίλιος 2014

Κοινωνικός διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των αγορών, Σαββάλας, Αθήνα 2012.

Το μικρό εμπόριο στην Μεταπολεμική Ελλάδα. Η πολιτική μιας αμφίβολης επιβίωσης. Παπαζήσης, Αθήνα 2006.