Οικονόμου Χαράλαμπος

Ο Χαράλαμπος Οικονόμου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος MSc στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και PhD στην κοινωνική πολιτική και την πολιτική υγείας. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στα αγγλικά και ελληνικά για ζητήματα πολιτικής και συστημάτων υγείας, ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, συγκριτικής ανάλυσης για το κράτος πρόνοιας και φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΠΟΥ) και ερευνητικά κέντρα (European Observatory on Health Care Systems, Centre for Civil Society, London School of Economics κλπ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Κοινωνική πολιτική, Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές, Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, Πολιτική υγείας, Πολιτικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και Κοινωνιολογία της υγείας.