Καζάκος Γ. Άρις

Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος

Ο Άρις Γ. Καζάκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία ως υπότροφος του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) από το 1975 μέχρι το 1980, αρχικά στo Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα: «Η αναστολή των κύριων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια εργασιακών αγώνων» (στα γερμανικά, 1980).

Είναι σήμερα Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Εργατικό Δίκαιο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής από το 1999 μέχρι το 2001.

Είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ιδρυτής-εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Άρις Καζάκος – Κατερίνα Ασλανίδου και συνεργάτες». Συμμετέχει σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και έχει διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), ενώ είναι μέλος και πολλών επιστημονικών ενώσεων.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, οι μελέτες και τα συγγράμματά του κινούνται στον χώρο του εργατικού δικαίου, ατομικού και συλλογικού, της μεθοδολογίας και ερμηνείας του δικαίου, του δικαίου προστασίας των καταναλωτών, καθώς και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στην υπόσταση και τη λειτουργία του δικαίου. Έχει συγγράψει συστηματικά έργα, μονογραφίες, μελέτες και γνωμοδοτήσεις για θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου προστασίας των καταναλωτών και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια ως εισηγητής.

Συνέβαλε στη θετική για τους εργαζομένους δικαστική επίλυση πλήθους εργατικών διαφορών με μείζονα σημασία μεταξύ άλλων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ υπόθεση Αδενέλερ για τους συμβασιούχους, ομαδικές απολύσεις στην Good Year και στην Αθηναϊκή Χαρτοποιΐα), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (για την παραβίαση του Χάρτη από το δεύτερο μνημόνιο και το εφαρμοστικό του νομοθέτημα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διαιτησία), τα δικαστήρια της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (μεταξύ άλλων ΟλΑΠ 25 και 27/2004 για τη συνταγματικότητα της διαιτησίας του ΟΜΕΔ και το τεκμήριο νομιμότητας της απεργίας, αντίστοιχα και ΟλΑΠ 18/2006 για τους συμβασιούχους, ΟλΣτΕ 2307/2014 για την ακύρωση της κατάργησης του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία με την ΠΥΣ 6/2012 και τη θεμελίωση του δικαιώματος στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος), καθώς και από τα Τμήματα αυτών των δικαστηρίων. Έχει συντάξει ακόμη σειρά προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για κρίσιμα ζητήματα εργατικού δικαίου γενικότερης σημασίας, που ψηφίστηκαν στη συνέχεια από τη Βουλή των Ελλήνων. Επίσης για τις υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας.