Κυρίδης Αργύρης

Καθηγητής, Κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας , ΤΕΠΑΕ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Αργύρης Κυρίδης εργάζεται στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Επίσης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και στην Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University of London – Birkbeck College) (1988 – 1989).  Έχει συγγράψει 6 βιβλία ως μοναδικός συγγραφέας καθώς και 26 βιβλία με άλλους συνεργάτες. Πενήντα τέσσερις εργασίες του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους —13 εξ αυτών σε ξενόγλωσσους. Έχει δημοσιεύσει 270 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων —135 εξ αυτών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων, κατόπιν κρίσης. Επίσης, διευθύνει τη σειρά Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, των εκδόσεων Gutenberg.