Νικολαΐδης Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Νικολαΐδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Αγροτικού Τομέα στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξε επίσης στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εργάστηκε ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Szent Istvan της Βουδαπέστης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αγροτροφικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη, διεθνείς οικονομικές συγκρίσεις αγροτροφικού συστήματος, ανάπτυξη υπαίθρου, γεωργία και περιβάλλον.