Νικολαΐδης Ευάγγελος

Ο Νικολαΐδης Ευάγγελος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Αγροτικού Τομέα στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν κυρίως το αγροδιατροφικό σύστημα και εστιάζονται στον ρόλο του στην οικονομική ανάπτυξη και ειδικότερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στις κλαδικές διασυνδέσεις, στις διεθνείς οικονομικές συγκρίσεις, και στις σχέσεις του με το περιβάλλον. Επίσης, στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του περιλαμβάνονται θέματα κοινωνικής οικονομίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αγροτροφικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη, διεθνείς οικονομικές συγκρίσεις αγροτροφικού συστήματος, ανάπτυξη υπαίθρου, γεωργία και περιβάλλον.