Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 16
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2018

Συγγραφείς: Μισσός Βλάσης

Άνιση κατανομή φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών προσώπων στην Ελλάδα της κρίσης

Η ασκούμενη πολιτική εσωτερικής υποτίμησης διέρχεται και μέσω της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η μεταστροφή της φορολογικής πολιτικής συντελείται με τη θεσμοθέτηση υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης και την αύξηση των συντελεστών. Οι μεταρρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος επιβάρυναν δυσανάλογα τα χαμηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον, η φορολογική νομοθεσία συνέβαλε ώστε να μεταβληθεί το σχετικό ύψος των διαφόρων πηγών εισοδήματος, συγκρατώντας τη μείωση της συνολικής φορολογητέας ύλης. Στο Κείμενο Πολιτικής παρουσιάζεται η εντονότατη ανισότητα των εισοδημάτων, όπως προκύπτει από τη χρήση των φορολογικών δεδομένων φυσικών προσώπων, με ειδική αναφορά στο εσωτερικό του ανώτατου 5% των εισοδημάτων.