Μισσός Βλάσης

Ο Βλάσης Μισσός σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει διδακτορικό τίτλο από το ίδιο τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, στην Κοινωνική Πολιτική, καθώς και στο πεδίο της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης. Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και ως εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.