Σειρά:
Αριθμός: 11
Εκδόθηκε: Ιούνιος 2023

Συγγραφείς: Κόφτη Δήμητρα

Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εργασίας: Παραγωγή της επισφάλειας, η επισφάλεια στην παραγωγή

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 11o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εργασίας: Παραγωγή της επισφάλειας, η επισφάλεια στην παραγωγή» του 11ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ανθρωπολογία της Εργασίας» με εισηγήτρια την Δήμητρα Κόφτη, Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Το εργαστήριο εστίασε σε ανθρωπολογικά ερωτήματα, μεθοδολογικές προκλήσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις της εργασίας και της επισφάλειας. Παρουσιάστηκαν όψεις της εργασίας στις οποίες έχουν επικεντρωθεί σύγχρονες ανθρωπολογικές έρευνες, κυρίως κατά την περίοδο του ευέλικτου καπιταλισμού και της χρηματιστικοποίησης. Δόθηκε έμφαση στη σύγκριση ασφαλών και επισφαλών εργασιακών καθεστώτων σε διεθνικούς χώρους παραγωγής, σε ηγεμονικές πολιτικές διοίκησης και στον διαχωρισμό μεταξύ μόνιμου και προσωρινού προσωπικού σε διαφορετικά γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια. Μέσα από παραδείγματα έρευνας πεδίου σε χώρους εργασίας και κοινότητες εργαζομένων και ανέργων, παρουσιάστηκαν πτυχές του διαχωρισμού αυτού, των συναρθρώσεών του με έμφυλες, ηλικιακές και εθνοτικές σχέσεις και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με πιθανούς τρόπους προσέγγισης των εργασιακών βίων, της διεξαγωγής της παραγωγής και των συνθηκών χρέους στο πλαίσιο της επισφάλειας.

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».