Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 38
Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2015

Δημογραφικά χαρακτηριστικά, απασχόληση, φτώχεια και συνθήκες διαβίωσης του γεωργικού πληθυσμού της Ελλάδας

Η μελέτη αυτή αρχικά διερευνά τα βασικά δημογραφικά, εργασιακά και λοιπά χαρακτηριστικά του γεωργικού πληθυσμού της Ελλάδας, τόσο πριν όσο και κατά τα πρώτα έτη της οξείας οικονομικής κρίσης που εμφανίστηκε στη χώρα μας στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια επικεντρώνεται και αναλύει την εξέλιξη της εισοδηματικής ανισότητας και φτώχειας για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού τα αντίστοιχα έτη, όσο και ειδικότερα για τον γεωργικό πληθυσμό σε σύγκριση με τον μη γεωργικό πληθυσμό της χώρας. Η διερεύνηση αυτή, από τις πρώτες στο είδος τους στην Ελλάδα, παρέχει στον αναγνώστη μια αναλυτική εικόνα των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός πληθυσμός της χώρας τόσο ως προς την κατάσταση απασχόλησης και τις εργασιακές συνθήκες όσο και ως προς την εισοδηματική ανισότητα και φτώχεια, που τόσο έντονα παρατηρείται στις τάξεις του.