Οξούζη Ελένη

Η Ελένη Οξούζη είναι Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης από το ίδιο τμήμα. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε τομείς όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η απασχόληση, η φτώχεια, οι συνθήκες διαβίωσης και η κοινωνικοοικονομική ανισότητα στον αγροτικό χώρο, καθώς και ο σχεδιασμός πολιτικής για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, καθώς εργάστηκε σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και ως επιστημονική συνεργάτης δίδαξε για πολλά χρόνια στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, έχει εμπειρία χρήσης στατιστικών δεδομένων και οικονομετρικής ανάλυσης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

αγροτική οικονομία, αειφόρος ανάπτυξη, αγροτική πολιτική, απασχόληση, φτώχεια, συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοοικονομική ανισότητα στον αγροτικό χώρο