Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 6
Εκδόθηκε: Ιανουάριος 2012

Εργαζόμενοι και όμως φτωχοί: Οι διαστάσεις της φτώχειας των εργαζομένων στην Ελλάδα

Αξιοποιώντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, στην επιστημονική αυτή έκθεση διερευνώνται βασικές διαστάσεις της φτώχειας των εργαζομένων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Το φαινόμενο αυτό παρέμενε για χρόνια σχετικά υποτιμημένο στον δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο εξαιτίας της γενικότερης ταύτισης της φτώχειας με την ανεργία, παρά το ότι οι περισσότεροι φτωχοί στη χώρα μας είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Η ανάλυση εστιάζεται στην εξέταση και την ανάδειξη των ατομικών αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη φτώχεια και την αποστέρηση των εργαζομένων. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη ρητορεία και τις συνακόλουθες πολιτικές που προωθούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, καταλυτικής σημασίας για τη μείωση τόσο της φτώχειας των εργαζομένων όσο και της συνολικής αναδεικνύονται η ενίσχυση των μορφών εργασίας πλήρους απασχόλησης με κανονικό ωράριο και η σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων, με ταυτόχρονη ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.