Σουφτάς Δημήτρης

Ο Δημήτρης Σουφτάς είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ. Ασχολείται με τις μορφές εξωτερικής ευελιξίας της εργασίας και την επίδρασή τους στην ανισότητα και τη φτώχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμετάσχει στη διεξαγωγή έρευνας για τις κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες στη Θράκη για τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης και του μεταπτυχιακού Προγράμματος International Master in Policy Analysis, του Πανεπιστημίου Katholieke Universiteit Leuven.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Φτώχεια, ελαστική εργασία, ανισότητα, ανεργία, νέες μορφές απασχόλησης