Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 31
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2015

Οι εξελίξεις των συλλογικών συμβάσεων και της επίλυσης των συλλογικών διαφορών κατά το 2014

Έχοντας σχεδόν ολοκληρωθεί το εύρος των νομοθετικών παρεμβάσεων που οδήγησαν στην πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα με πρωτοφανή ένταση για τα δεδομένα χώρας του ευρωπαϊκού προτύπου ανάπτυξης και ευημερίας, το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στις επιπτώσεις που επέφεραν οι συγκεκριμένες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων, μετά την εντυπωσιακή εξέλιξη της αποκέντρωσης των συλλογικών συμβάσεων με επίκεντρο την επιχείρηση, έχοντας ως καταρχήν στόχο τη μείωση των αποδοχών, στην παρούσα Έκθεση και σε συνέχεια των προηγούμενων, αφενός καταγράφεται η συνέχιση της διολίσθησης των αποδοχών προς τα κατώτατα όρια και αφετέρου, η παγιοποίηση, μέσω της σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων με μεγαλύτερη του ενός έτους διάρκεια, μιας σειράς όρων, όχι μόνο μισθολογικών, αλλά κυρίως θεσμικών, με τους οποίους αναπαράγεται σε μακροχρόνιο ορίζοντα η παρούσα δυσμενή κατάσταση για τον κόσμο της εργασίας και το περιεχόμενό τους κινείται στα όρια της θεσμικής νομιμότητας. Η συμπερίληψη όρων που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, όχι μόνο ως προς τα κοινωνικά/εργασιακά δικαιώματα, αλλά ακόμη και ως προς τον ίδιο τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε επιχειρησιακές συμβάσεις που συνάπτονται από το μόρφωμα των “ενώσεων προσώπων”, θέτοντας τον οργανωμένο κόσμο της εργασίας σε επιπλέον, πέρα των μισθολογικών μειώσεων, πιέσεις και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.