Τήκος Στάθης

Ο Στάθης Τήκος είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Εργασιακές Σχέσεις, από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει καθηγητής, ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, στα ΤΕΙ Πειραιά και Ηπείρου, στο τμήμα Λογιστικής και στα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής αντίστοιχα. Από το 2007 έχει υπάρξει μέλος της ομάδας του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Εργασιακές Σχέσεις (Eurofound-”EIRO”). Έχει μετάσχει σε έρευνες και είναι μέλος των σχετικών συγγραφικών ομάδων σε ζητήματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων, της μετανάστευσης, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

εργασιακές σχέσεις, συνδικαλιστικό κίνημα, μετανάστευση, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός αποκλεισμός