Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 17
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2011

Συγγραφείς: Βαρουφάκης Γιάνης Κουτσοπέτρος Χρήστος Πατώκος Τάσος Τσερκέζης Λευτέρης

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2011

Το 2011 ήταν η χρονιά που, σύμφωνα με την τρόικα, θα επιτυγχανόταν η σταθεροποίηση στην Ελλάδα, θα απομακρυνόταν η προοπτική της επέκτασης της Κρίσης στην υπόλοιπη περιφέρεια και θα θεμελιωνόταν η επιστροφή των χωρών της ευρωζώνης στην ανάπτυξη και στις αγορές. Αντί γι’ αυτό, το 2011 η Ελλάδα βούλιαξε στη δίνη της αποσταθεροποίησης, η Κρίση επεκτάθηκε ακόμη και στον «σκληρό πυρήνα» της ευρωζώνης, και η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της επέστρεψε στη γενικευμένη ύφεση. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αναλύσει τις αιτίες της συγκεκριμένης αποδόμησης της ελληνικής οικονομίας και του ευρώ, να αναδείξει την αναποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και να προτείνει εναλλακτικές πολιτικές για την έξοδο της Ελλάδας και της ευρωζώνης από την Κρίση.