Τσερκέζης Λευτέρης

Ο Λευτέρης Τσερκέζης είναι υποψήφιος διδάκτωρ οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MPhil) στα οικονομικά από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: «Ενσωματωμένη τεχνική πρόοδος και κυκλική μεγέθυνση».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

οικονομική μεγέθυνση, οικονομικές διακυμάνσεις, πολιτική οικονομία

Τελευταίες Αναλύσεις στο Παρατηρητήριο

+Δείτε όλες τις Αναλύσεις