Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 51
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2020

Η μισθολογική κινητικότητα στην Ελλάδα (2008-2014)

Η μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας (2008-2014) είχε δραματικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, οδηγώντας σε συρρίκνωση τόσο της απασχόλησης όσο και των αποδοχών των εργαζομένων. Πώς όμως ακριβώς μεταβλήθηκε η κατανομή αμοιβών των μισθωτών στα χρόνια της κρίσης; Η μελέτη διαπιστώνει τα εξής: Πρώτον, οι απώλειες ήταν μεγάλες (-18,9%) αλλά όχι ομοιόμορφες. Οι μέσες αμοιβές υποχώρησαν λιγότερο για τους εργαζομένους με πλήρη και συνεχή απασχόληση, για τις γυναίκες, τις μεγαλύτερες ηλικίες, στην Αττική, στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε κλάδους με υψηλότερη εξαγωγική επίδοση και σε επαγγέλματα με χαμηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Δεύτερον, οι απώλειες ήταν μικρότερες (-9,6%) για όσους εργάζονταν και το 2008 και το 2014, ενώ οι μισοί σχεδόν (47%) από αυτούς είδαν τις πραγματικές αμοιβές τους να αυξάνονται. Τρίτον, την περίοδο της κρίσης οι μισθολογικές ανισότητες αυξήθηκαν. Οι χαμηλές αμοιβές κατέρρευσαν. Η απόσταση ιδίως μεταξύ μεσαίων και χαμηλών αμοιβών μεγάλωσε.