Καρακίτσιος Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Καρακίτσιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μεταδιδακτορική του έρευνα σχετίζεται με την κινητικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας και την επίδραση του κατώτατου μισθού. Σπούδασε στο τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η επίδραση του κατώτατου μισθού στις αμοιβές, την απασχόληση και τη φτώχεια». Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών (2017-2020), ως Τεχνικός Σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (2016-2017) και ως ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013-2016) και στο ΕΛΙΑΜΕΠ (2014).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αγορές εργασίας, κοινωνικές πολιτικές, κατώτατοι μισθοί, φτώχεια, ανισότητα.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο