Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 20
Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2021

Συγγραφείς: Κορατζάνης Νάσος

Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και προοπτικές

Το παρόν Κείμενο Πολιτικής μελετά την εξέλιξη της ποιότητας της εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τα τελευταία έτη. Παρουσιάζει εμπειρικά ευρήματα που δείχνουν τη σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης στη χώρα μας, αναδεικνύει μηχανισμούς μέσω των οποίων η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην υποβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Ελλάδα την εν λόγω περίοδο και προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιστροφή της κατάστασης αυτής και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο επιχειρεί να παρέμβει στην έντονη προβληματική που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ανάγκη αναζήτησης ενός νέου οικονομικού παραδείγματος, που θα διασφαλίζει υψηλότερα και πιο βιώσιμα επίπεδα ευημερίας, μακρο-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής, τοποθετώντας την προώθηση της ποιότητας της εργασίας σε βασικό πυλώνα του συγκεκριμένου εγχειρήματος.