Κορατζάνης Νάσος

Ο Νάσος Κορατζάνης εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (ΔΕΟΠΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Kent της Αγγλίας και στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης.
Το 2013 έγινε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην οικονομική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικό του ενδιαφέρον εντοπίζεται στα πεδία της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, των οικονομικών της Ευρωζώνης και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μακροοικονομική θεωρία, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, διεθνής πολιτική οικονομία, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.