Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 6
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2013

Συγγραφείς: Zezza Gennaro Νικηφόρος Μιχάλης Παπαδημητρίου Δημήτρης

Οικονομική κρίση και πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα: Ποιες είναι οι προοπτικές;

Στο κείμενο αυτό αξιολογούνται οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και παρουσιάζονται πιθανά σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα. Τα σενάρια αυτά αναλύονται σύμφωνα με ένα νέο μακροοικονομετρικό υπόδειγμα που έχουμε κατασκευάσει έχοντας ως βάση το μεθοδολογικό πλαίσιο του Wynne Godley, καθηγητή στο Cambridge τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Η ανάλυσή μας επικεντρώνεται στην εξέταση της πορείας των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας τόσο αν συνεχιστεί η τρέχουσα πολιτική λιτότητας όσο και αν επιλεχθεί μια εναλλακτική οικονομική πολιτική στα πρότυπα ενός σχεδίου Μάρσαλ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας καταδεικνύουν ότι η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα θα εξακολουθήσει να έχει οδυνηρές συνέπειες στο ΑΕΠ και στην απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, η εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα χρηματοδοτούνταν από οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα μπορούσε να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης.