Νικηφόρος Μιχάλης

Ο Μιχάλης Νικηφόρος εργάζεται ως ερευνητής στο Levy Economics Institute στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Bernard Schwartz Center for Economic Policy Analysis του πανεπιστημίου New School της Νέας Υόρκης και στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) στη Γενεύη. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί ή τελούν υπό κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc από το ίδιο τμήμα, καθώς και MPhil και PhD από το New School for Social Research στη Νέα Υόρκη. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μακροικονομική και Νομισματική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Ανάπτυξη και Διανομή του Εισοδήματος.