Σειρά:
Αριθμός: 10
Εκδόθηκε: Μάιος 2023

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα: Όταν η πυξίδα γίνεται ρουλέτα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 10o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα: Όταν η πυξίδα γίνεται ρουλέτα» του 10ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα» με εισηγητή τον Δημήτρη Βενιέρη, Καθηγητή Κοινωνικής Πολιτικής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ανάδειξη της ευγενούς θεμελιώδους σχέσης Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μια σύνθετη αλληλεπίδραση κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Τα Κοινωνικά Δικαιώματα αποκρυσταλλώνουν τις ρίζες της Κοινωνικής Πολιτικής και της αποεμπορευματοποιημένης βασικής ισότητας. Η πολυκύμαντη πορεία της κρίσιμης σχέσης τους διαμορφώνει διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές και ποιότητες δικαιωμάτων. Από τη χρυσή μεταπολεμική εποχή της σταθερότητας, της καθολικότητας και των ισορροπιών έως τη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας, της εξατομίκευσης και των ανατροπών. Συζητήθηκαν ειδικότερα: (α) Η θεωρητική σχέση Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, (β) Η αλληλεπίδραση και η έκβαση της τον 20ο αιώνα, (γ) Η προοπτική της τον 21ο αιώνα των παγκόσμιων κρίσεων.

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».