Βενιέρης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Βενιέρης σπούδασε Οικονομικά και Κοινωνική Πολιτική. Υπήρξε μαθητής των μεγάλων δασκάλων Κοινωνικής Πολιτικής του London School of Economics όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του -υπό την επίβλεψη του Brian-Abel Smith, στον οποίο οφείλει την ακαδημαϊκή του ύπαρξη και θεώρηση. Μελετάει, γράφει και διδάσκει για την Κοινωνική Πολιτική στην Ευρώπη και την Ελλάδα με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.