Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 3
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Μακροοικονομικό περιβάλλον, ανισότητα και φτώχεια: Μια εμπειρική διερεύνηση για την επίδραση της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής προστασίας σε Ελλάδα και ΕΕ

Η παρούσα μελέτη αναλύει την επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην ανισότητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα και την ΕΕ την περίοδο 1994-2007, κάνοντας χρήση οικονομετρικών τεχνικών panel. Έμφαση δίνεται στον έλεγχο της υπόθεσης ότι οι επιδράσεις της μεγέθυνσης και της κοινωνικής προστασίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς κοινωνικής προστασίας που έχει αναπτύξει η εκάστοτε χώρα. Επιπρόσθετα, εξετάζεται ο διανεμητικός ρόλος των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα, και ιδιαίτερα οι λοιπές, εκτός συντάξεων, έχουν ποσοτικά την πιο σημαντική επίδραση στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας. Η ανάλυση καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της δομής του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη διανομή του εισοδήματος που παράγεται στη διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων. Χώρες όπως οι σκανδιναβικές, που έχουν αναπτύξει συστήματα κοινωνικής προστασίας με καθολικού τύπου παροχές και χωρίς έλεγχο πόρων των δικαιούχων, αποδεικνύονται περισσότερο αποτελεσματικές στη διανομή του εισοδήματος που παράγεται από την οικονομική μεγέθυνση και στην αξιοποίηση των κοινωνικών δαπανών στη μείωση της ανισότητας και της φτώχειας.