Δαφέρμος Γιάννης

Ο Γιάννης Δαφέρμος είναι λέκτορας των οικονομικών στο University of the West of England. Το διάστημα 2011-2013 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το Cambridge Journal of Economics, τοJournal of Post Keynesian Economics και το International Review of Applied Economics. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MPhil και PhD στην οικονομική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Χρηματοπιστωτικοί παράγοντες και μακροοικονομία, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, οικονομική ανισότητα και φτώχεια, μακροοικονομικά υποδείγματα αποθεμάτων-ροών

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο

+Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις