Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 3
Εκδόθηκε: Αύγουστος 2012

Νέα δανειακή συμφωνία και Μνημόνιο ΙΙ: Η Ελλάδα εγκλωβισμένη στην «παγίδα χρεοκοπίας»

Στο συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής υποστηρίζεται ότι η νέα δανειακή σύμβαση και η πρώτη απομείωση του δημόσιου χρέους δεν απεγκλωβίζουν την Ελλάδα από την «παγίδα χρεοκοπίας» και δεν συμβάλλουν στην ανάκτηση της φερεγγυότητας της χώρας και στην αύξηση των περιθωρίων ασφάλειας του νέου δανεισμού. Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα εξακολουθήσει να μην είναι βιώσιμο ακόμη και στην περίπτωση που επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του Μνημονίου ΙΙ, αποσταθεροποιώντας το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας. Η υλοποίηση του πλαισίου οικονομικής πολιτικής του Μνημονίου ΙΙ ωθεί την Ελλάδα σε ένα «τρίγωνο του διαβόλου» εγκλωβίζοντας την οικονομία σε κρίση φερεγγυότητας και ρευστότητας και σε μια καταστροφική διαδικασία συσσώρευσης χρέους-αποπληθωρισμού-ύφεσης με δραματικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Η επιμήκυνση της δημοσιονομικής λιτότητας είναι αφενός μέρος των μνημονιακών ψευδαισθήσεων διαχείρισης της κρίσης χρέους στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη και αφετέρου παράδρομος προς το αδιέξοδο της ύφεσης και της «παγίδας χρεοκοπίας». Η υλοποίηση της νέας δανειακής σύμβασης και του πλαισίου οικονομικής πολιτικής του Μνημονίου ΙΙ με ή χωρίς χρονική επιμήκυνση της λιτότητας αυξάνει δραματικά το νομισματικό, πιστωτικό και πολιτικό ρίσκο της Ελλάδας.