Αργείτης Γεώργιος

Ο Γιώργος Αργείτης είναι Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στo ίδιο αντικείμενο στη Βρετανία, στο Birkbeck College, London University (MSc) και στο Cambridge University (Ph.D). Ειδικεύεται στα γνωστικά αντικείμενα της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, της Εξελικτικής Πολιτικής Οικονομίας και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται άρθρα στα περιοδικά Cambridge Journal of Economics, Journal of Economic Issues, Journal of Post Keynesian Economics, Review of Political Economy, Contributions to Political Economy κ.ά., καθώς και τα βιβλία Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και Οικονομική Προσαρμογή: Η Περίπτωση της Ελλάδας, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός (2002)∙ Οικονομικές Αλλαγές και Κοινωνικές Αντιθέσεις, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός (2005)∙ Οικονομική Πολιτική Σταθεροποίησης και Αστάθεια στην ΟΝΕ, Παπαζήσης (2011)∙ Χρεοκοπία και Οικονομική Κρίση: Αποτυχία και Κατάρρευση του Ελληνικού Μοντέλου Καπιταλισμού, Αλεξάνδρεια (2012)∙ Η Α(αυτ)πάτη των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, Παπαζήσης (2018), Evolutionary Financial Macroeconomics, Routledge (2020) και Keynes: Κεϊνσιανισμός και σοσιαλδημοκρατία, Παπαζήσης (2023).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, νομισματική θεωρία και πολιτική, εξελικτική πολιτική οικονομία, διεθνής πολιτική οικονομία, ελληνική οικονομία.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο

+Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις

Τελευταίες Αναλύσεις στο Παρατηρητήριο