Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 5
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2012

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;

Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας αποτελεί μία από τις αναγκαίες συνθήκες για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Η αντίληψη που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα προσαρμογής το οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πως η συγκεκριμένη βελτίωση θα προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μείωση του κόστους εργασίας. Στο συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής υποστηρίζεται ότι η αντίληψη αυτή δεν χαρακτηρίζεται από επαρκή θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση. Αντίθετα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι ουσιαστική και μακροπρόθεσμη βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση επενδύσεων, την αντιμετώπιση της τεχνολογικής υστέρησης και την ενίσχυση των κλάδων της οικονομίας που εμφανίζουν μια δυναμική στις παγκόσμιες αγορές.