Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 1
Εκδόθηκε: Ιούλιος 2011

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια;

Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το εξής παράδοξο: ενώ τις τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες οι δαπάνες για κοινωνική προστασία αυξήθηκαν σημαντικά, το ποσοστό φτώχειας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής καταγράφει δύο πιθανές, όχι αμοιβαία αποκλειόμενες, ερμηνείες αυτού του φαινομένου. Η πρώτη σχετίζεται με τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερα αναποτελεσματικό στη χρήση των πόρων που διατίθενται για την κοινωνική προστασία. Η δεύτερη εστιάζεται στο χαμηλό, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, μερίδιο των λοιπών, εκτός συντάξεων, μεταβιβάσεων στο σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων.